Březen 2012

Chystáme !!!

30. března 2012 v 20:38 | Admin
Takže, aby jste se tu nenudily, tak vám prozradím něco málo co pro vás chystáme.

 • Další článek o pozemcích !!! (Který bude během dvou nebo tří dnů hotový)
 • Nový článek o městě
 • Zápis nových žáků (Pokud se sem někdo z vás zaregistruje)
 • Něco o rasách a škole (Psát jej začnu až dodělám pozemky)
 • Pokud to půjde zlepšení design
 • Změna příběhu (Radikální změna)
 • Tvorba malé reklamy ! (Zlepšení ikonky)
 • Lepší pravidla (Pokud to půjde zlepším pravidla)
 • Představíme vám obyvatele
 • Dotazy! (Poskytneme vám článek ve kterém otevřu menší diskuzy).
 • Zlepšení profilů

Příběh začíná - Světlo nebo tma?

23. března 2012 v 22:50 | Admin
Píše se rok 207 678 p. n. l. a v severní Alijašce se narodily dvě dívky mocnému vládci a válečníkovi. Byly dvojčata, obě dvě byly naprosto stejné. Jednu z nich pojmenovali Enrike a tu druhou Angela. Obě dvě vyrůstaly ve sněhu a mrazu. Až později když jim bylo šest let se dostali mimo otcovo území. Měli zákaz se bez otce dostat z jeho území. Jednoho dne, kdy je otec učil jezdit na koni, je vzal s sebou na projížďku do blízké Kanady. Dívky poprvé spatřili obrovské jezero a ještě větší hory než výdali, za celý svůj život.
Ten den se to ale stalo. První tvor prvenství! Heinosis, drak, který obýval nejvyšší horu se probudil ze svého spánku. Vyletěl ze svého doupě a letěl přímo za dívkami, které se spolu s otcem vraceli domů. Otec dívky uložil spát a odebral se do své pracovny. V tu chvíli dorazil drak. Neslyšně se vplížil do vlácovi pracovny, která byla obrovská na to, aby se tam drak vlezl. Vládce byl ale nejlepším lovcem v celé zemi, a tak ho slyšel. Vyskočil ze svého křesla a hned tasil svůj meč. Drak, jelikož byl tvor prvenství, jeden z úplně prvních dokázala mluvit. Uklidnil vládce a náhle se to stalo. Heinosis nabýdl vládci smlouvu. Když se objetuje, dcery budou mít budoucnost a nekonečný život, nebo srovná se zemí celý tábor a nenechá ani jednoho na živu. Vládce se asi 2 roky svýjel ve strachu kdy si pro něj příjde. Na konec si uvědomil, že to možná dobrý nápad nebyl ale vzal si do hlavy, proč by chtěl podepsat nějaký kus pergamenu a zase odletěl, vždyť by to jinak udělal hned a bylo to lepší pro obě strany. Třeba drak zahynul nebo na vše zapomněl. Myslel si vládce a vypustil vše z hlavy.
O 12 let později...
Dvě dívky jedou lesem na hřbetech koní a ladně se vyhýbají stromům stojících jim v cestě. Lesem se rozléhá ozvěna dívčího smíchu a dusotu kopyt koní. Jehličí a kusy hlíny odletují a tichý chladný vítr, který fouká z blízké louky, načechrává dívkám zlaté vlasy. Na kraji lesa, kde se ocitli již na louce zpomalili a jeli krokem. Vítr trochu zesílil ale dívkám to nevadilo. Sesedli z koní a svalili se do trávy.
Vládce sedí na svém trůnu venku a hladí jednoho bígla ze své smečky. Uprostřed tábora se hlouček lidí snaží rozdělat oheň a další hloučke lidí se shlukuje kolem ohniště. Vládce byl klidný ale nezdál se mu dnešní den. Byl nesvůj, a proto dnes výjimečně vyslal do lesa zvědy. Náhle se zvedl poryv větru a vládcovi dlouhé havraní vlasy se rozlétly na všechny strany. Bígl zvedl hlavu, zavětřil a tiše zavrčel. Vládce byl stále klidný ale přece jen jím projel mrazivý pocit nejistoty. Vítr zesílil a najednou obloha potemněla. Rychle se zatáhlo, v dálce zahřmělo a vítr sfoukl několik vloček sněhu z blízkých smrků, které proletěli táborem a slétli k vládcovím nohou, do teplých kožešin. Obloha se rozsvítila bleskem a ozvala hromem. Vládce se zvedl ze svého trůnu a pročesával pohledem oblohu s korunami lesa. Mezi vysokými vršky hor se objevil malý plamen. Vládce stiskl rukojeť svého meče a popošel ke schodům dolů z trůnu. Z hor se vynořil další plamen a tentokrát s ním i černý drak s šedými ostny. Šlehl do prázdna další plamen a blížil se k táboru. Vládce tasil svůj meč a pískl na bígla, ten jen zaštěkal a připojil se ke své smečce, která již dorazila ze svého stanu. Ostatní muži u ohniště přiběhli s tasenými meči za vládcem a postavili se za něj. Drak sklopil křídla k tělu a řítil se ještě větší rychlostí k zemi. Těsně před ní roztáhl křídla a ladně přistál, narovnal se a i pousmál. Chvíli se na sebe dívali a drak přistoupil blíž. "Slyšel jsem, že tvé dcery dosáhli již 18ti let." Protáhl si drak křídla. Vládce neodpovídal, jen se dál mračil. "Tak také doufám, že jsi nezapomněl na naši dohodu." Dodal a změřil si jeho muže pohledem. Vládce si promnul bradu a posadil se zpátky do trůnu. "Nezapomněl, pronásledovala mě na každém kroku." Sklopil hlavu a vrátil svůj meč do pochvy. "Mé dcery tu ale nejsou." Zvážněl a ukázal k lesu. Drak se usmál, podíval se směrem, kde vládce ukázal a vzlétl. Neodpověděl ani se na něj nepodíval, vzlétl a bez jediného dalšího plamene vyrazil nad koruny lesa.
Dívky si mezi sebou povídali ale v tu chvíli se zatáhlo a ozval se hrom. Koně se začali plašit, a proto se obě rychle zvedli, aby je mohli uklidnit. Každá chytla svého koně za otěže a začali je uklidňovat. Nad korunami lesa se vynořil černý drak a popadl bez jediného slova dívky do svých pařátů. Dívky jen stihli vyjeknout a kopat nohama do prázdna. Letěli nad korunami stromů, jen kousek a mohli se jich špičkama bot dotknout. Za chvíli se ocitli nad táborem a drak snesl pomalu dívky před otcův trůn. Vládce vyskočil ze svého trůnu a přiřítil se ke svým dcerám, které hned obejmul. Drak zívl a sedl si. Dcery se slzami v očích otce také objali a hned se schovali za otce. "Otče kdo je to?" Vykoktala ze sebe jedna z dívek, konkrétně Enrike. Vládce pevně stiskl oboum dívkám ruce a tiše zabručel. "Drak, jmenuje se Heinosis a přišel si pro mě." Stiskl jim ruce ještě pevně ji a zamračil se na draka. "A co chce?" Řekla druhá z dívek, Angela. "Mě." Odpověděl a zlomil se mu hlas. "Před 12ti lety, přiletěl ke mě do pracovny chvíli po tom co jsem vás dal spát." Odmlčel se. "Přišel semnou uzavřít smlouvu." Dcery na něj třeštili oči, stoupli si před něj, aby neviděl na draka. "Jakou smlouvu?" Řekli sborovně."Smlouvu, která z vás udělá všemocné ale stojí to cenu, tu, že si Heinosis vezme mě." Svalil se do kožešin a dcery si nevěřícně dali dlaň na ústa. Podívali se na sebe a nebyli schopny slova. Drak se za nimi postavil a protáhl si křídla. "Kdo by to nebral jen proto, aby jeho děti byli všemocné." Vládcovi dcery přistoupily k drakovi a klekly k němu. "Vem si nás." Zaprosila Enrike se slzami v očích. "Ale jen ne našeho otce." Dořekla Angela a slzy jí přetekly. Heinosis si promnul bradu a znovu se posadil. "Ne." Odsekl. "Váš otec již před 12ti lety smlouvu podepsal a jasně bylo dáno, že platí až vám bude 18 let. Dosáhli jste nyní plnoletosti a smlouva začala platit. Co je na tom nejasného?" Protočil oči. "Vy nechápete co všemocnost obnáší, co to znamená, čím se stanete. To vám toho mohu říct mnoho." Naklonil hlavu na stranu. Vypadal velmi přesvědčivě ale dcery nebyli hloupé. "Žádnou všemocnost nechceme. I tak bychom se stali vládkyněmi po otcově smrti." Vyhrkla ze sebe Enrike. Heinosis se ale zamračil a hned po tom zasmál. "Ale, ale, ale. Myslel jsem, že budete chytřejší." Přikývl. "Všemocnost není vedení tábora ale stát se bohyněmi tohoto světa. Slyšeli jste doufám o prastarém kouzlu prvenství. Kouzlo prvenství prochází vším co bylo již na počátku. I já jsem tvor prvenství a vy se tak stanete také. Kouzlo prvenství obnáší nesmrtelnost. Byli by jste nesmrtelné a dokázali ovládat cokoliv na světě jen ne ostatní tvory prvenství. Je to přece výhodné jak nejvíce může, tak proč to nemůžete pochopit? Cena je jen váš otec." Křičel skoro a dcery jen kulili na draka oči. Žasli nad tím vším co jim teď drak řekl, podívali se na sebe a zase zpátky na draka. "Ale jak ti máme věřit." Dořekla Enrike. "Smlouvu jsem přece dodržel a nezapomněl jsem na ni již 12 let. Den po dni jsem čekal na tuto chvíli, a pokud bych to nechtěl dodržet, nebyl bych tu. Jen jediná výjimka, pokud zabijete nějakého tvora prvenství můžete být zbaveny schopnosti bohyň a stát se znovu smrtelníky. Naopak, když tvora zabijete ale nevíte to o něm, stihne vás pouhý trest." Pohrozil drak a přiblížil se k dcerám. Zezadu se připlížil otec, stále zamračený a zadumaný. Drak se zašklebyl a odfrkl si. Dcery si stoupli a obejmuli otce. "Vážně to už nejde zrušit?" Zašeptala Angela. "Omlouvám se dcery mé ale bohužel. Chci pro vás to nejlepší, a ať už zkončím kdekoliv, budu s vámi pořád. Vyklouzla vládci slza. Pustil dcery a šel pomalu k drakovi. Poukázal na ně hlavou a zašeptal vládci. "Pardon ale ony budou muset jít také a tábor se bude muset přestěhovat." Pokrčil rameny drak. "Dobře." Přikývl vládce a nakázal všem se přestěhovat, zvolil mezi tím nového vládce svého nejvěrnějšího a vzal dcery kolem ramen. "Nebojte se budou jako v peřince." Usmál se drak, pomohl dívkám na jeho hřbet a jejich otce sevřel v pařátech. Ten jen zasténal a připravil se na nejhorší. Drak vzlétl a Enrike s Angelou se přitiskli více k drakovi. Heinosis letěl stejnou cestou jakou přiletěl, netrvalo to příliš dlouho a drak vletěl do menší jeskyně uprostřed nejvyšší místní hory. Drak přímo hodil vládce do jeskyně a s dívkami přistál do jeskyně. Pomohl jim slézt a posadit se na kámen. Vládce, celý potlučený se zlomeným žebrem se odtáhl ke stěně kde se opřel a zrychleně oddechoval, srdce mu bušilo ve spáncích a oči ho pálili. Měl pocit, že dnešní den nadešel jako jeho poslední, jako kdyby to měl napsané na kusu papíru.
Drak přistoupil k dcerám a oči mu začali žhnout v oranžových barvách, jako v ohnivé smršti. Enrike s Angelou se chytili za ruce a pevně se obejmuli. Drak vyřkl několik slov v jazyce prvenství a jeskyní až ven se protáhla bílohnědá, silná záře. Světlo bylo tak silné až si vládce musel zastínit oči. Enrike od Angeli oddělila bílá zář a Angelu od Enrike hnědá zář. Obě upadli do bezvědomí a pomalu se snesli zpátky na kámen, kde leželi. Otec si stoupnul a přes zlomené žebro se k nim dobelhal. "Neee, co jsi jim to udělal." Zakřičel na draka, který byl tak jako před tím. "Tak jak zněla dohoda." Usmál se a jedním pohybem hlavy, strčil vládcovu hlavu mezi své zuby a lehce zmáčkl. Hlava tiše zakřupala a ozvala se jeskyní. Drak chňapl po vládcovi znovu a spolkl ho. Heinosis se olízl a lehl si pod kámen na kterém leželi již sestry bez otce.
Po dvou dnech se sestry konečně probudili. V dlouhých krásných šatech. Enrike měla bílé bez ramínek s korzetem a Angela s hnědými, také bez ramínek a korzetem. Promnuli si oči a protáhli se. Drak se zvedl a pousmál se. "Vy jste teda ochrapové." Zasmál se na celou jeskyni, která se jemně otřásla. Dívky se zachvěli a podívali se na sebe, náhle se obě dvě vyděsili a ukázali na sebe prstem. "Pane bože Angelo!" Vyjekla první Enrike a sáhla ji po vlasech. "Vždyť ty máš hnědé vlasy." Zašeptala a Angela se hned po nich podívala do menší kaluže na kraji jeskyně. Vytřeštila oči a ukázala hned na Enrike. "A ty je máš zase bílé." Křikla po ní. Enrike se rozběhla k té samé kaluži a zhrozila se. Angela si dala ruce v bok a pousmála se škodolibě. "Ale docela se mi hnědé líbí." Zašklebyla se na Enrike. Drak přistoupil k nim a zívl. "Menší proměna vás obou. Enrike má světlejší vlasy a ty tmavší ale je to pro vaše dobro, aby jste nebyli naprosto stejné. Navíc povahově jste také trochu jiné. Enrike milá, hodná přátelská ale Angela je opak, docela zlá, krve žíznivá a protivná. Jste opakem sami k sobě ale přesto jste sestry a navzájem se máte rády, jen obě máte odlišný vztah k okolí." Přikývl drak a pobýdl je, aby si na něj sedli. Obě se ladně vyšvyhli na drakův hřbet a ten se lehce odrazil od kraje skály a vzlétl. Letěl dolů do údolí, kousek od jezera a moře. Přistál menšího paláce, kde šel s dívkami již pěšky. "Toto je váš nový domov, zde si můžete dělat co chcete a co se vám zlíbí ale dbejte na pravidlo jaké jsem vám řekl." Zamračil se na chvíli a hned zpátky usmál. "Dům je váš, sbohem." Sestry se podívali ještě za drakem, který letěl pryč a mizel v dálce. Sestry mu zamávali a šli pomalu ke dveřím malého paláce.
Tak zněli poslední drakova slova, tak založili sestry město Winnipeg!


Upíři VS Vlkodlaci

23. března 2012 v 21:59 | Admin

Upíři proti vlkodlakům.

Celá stránka probíhá způsobem hraní RPG. Hráči si vytvoří postavu upíra, vlkodlaka, démona, anděla nebo i draka. Ale proč ten název Upíři VS Vlkodlaci? Když se zaregistrujete pomůžete mi uskutečnit můj výskum. A to výskum zda jste upír a dokážete-li vycházet s vlkodlakem a naopak. Co vy na to? Zvládnete to? xD
Ráda bych aby se všichni nadšenci RPG přihlásili a pustili se do hraní. Jen bych chtěla upozornit, že tyto stránky nejsou nijak společné s Twilightem a The Vampires Diars. I školou noci, i když něco se tu možná objeví ze školy noci. Přesto nazapomínejte vše je RPG. Jste tu proto, aby jste se něco naučili, aby jste našli nové přátelé, a také proto, aby jste si zahráli RPG a přiučili se něco nového.
(Pokud budete hrát nějak špatně RPG objeví se RPG upozornění, které vás upozorní na chyby. NIKDY NEODPOVÍDEJTE !!! RPG upozornění vás má poučit. Nikdy mu neodmlouvejte. :) Takže hodně štěstí při registraci a těším se na vás až vás tu uvidím.

S pozdravem Adminka. (Pište do komentářů cokoliv, otevírám menší diskuzi). :)

Úvod

23. března 2012 v 20:56 | Admin
Vítám vás ve Winnipegu.

Takže na úvod bych vás chtěla přivítat v novém městě Winnipeg v Kanadě, poblíž jezera. Kde budete v RPG světě nadále žít. Stáváte se studenty školy. (Škola není zatím v provozu a nebude). Hodiny budu dávat neočekávaně a to prosté úkoly. Plněním úkolů si budete vylepšovat svou postavu a i hraním RPG. RPG budete hrát ve všech knihách po celém Winnipegu. Hrát ale můžete začít až tu bude alespoň 5 hráčů (ať to stojí přece za to) ;) Přístupný je i RPG chat kde se můžete bavit o RPG a domlouvat se. Budete-li mít nějaké dotazy ptejte se nahoře v menu pod registrací. Děkuji.

S pozdravem Adminka.Jak hrát RPG?

22. března 2012 v 22:53 | Admin
Jestliže nevíte jak hrát RPG, měli by jste si toto přečíst. Pokud pravidla a princip RPG znáte, můžete to přeskočit.

RPG (RolePlayingGame) je hra na hrdiny. RPG svět je zcela vymyšlen a vy se vžíváte do vaší postavy, kterou jste si vytvořili a je ve hře ta nejdůležitější věc. Může činit rozhodnutí, jak a co uděláte. Jestli budete hodní nebo zlí apod. Celý princip na RPG je vlastně založen na této postavě. Každý hráč si vytvoří vlastní postavu, kterou pak ovládá. Postava se vám ale nemusí podobat. Může být úplně někdo jiný. Vy ji pouze ovládáte. Vy za ni píšete co má dělat a říkat. Je to jako vaše loutka a vy taháte za provázky.

Hra na Hrdiny (RPG) je typ společenské hry, při které se hráči vžívají do rolí imaginárních (vymyšlených) osob, nebo postav, umístěných do fiktivního prostředí a snaží se tyto postavy konat. Postava hráčů může dělat co chce, když jím to ten určitý hráč přikáže. Hráč jste vy. Vytvoříte si vlastní postavu a pak už jen za ní hrajete s jinými postavami jiných hráčů.

JAK JEJ HRÁT?

Hrát RPG není vůbec těžké. Chce to zapojit hodně fantazie, nebojte se ji trochu víc popustit. Od klasického chatování se liší jen tím, že mezi hvězdičky píšete, co vaše postava dělá. Píšete v třetí osobě přítomného času. Nikoli já udělám to a tamto.

Například: *Vejde do lesa a rozhlíží se.*

SPRÁVNĚ: *Pomalým krokem vejde do společenské místnosti a posadí se do jednoho z křesílek.*
ŠPATNĚ: *Pomalým krokem vejdu do společenské místnosti a sednu si do křesílka.*
ŠPATNĚ: *Elisa pomalým krokem vešla a jde si sednout do jednoho z křesílek ve společenské místnosti.*

Bod číslo jedna, který je správně: Zde máte příklad, který je udělán správně. Napsáno v třetí osobě přítomného času a věta aspoň trochu rozepsána. Samozřejmě k tomu patří znova dvě slova ROZEPIŠTE SE!!!

Bod číslo dvě je úplně špatně: Tento bod je naprosto špatně. A v čem jsou chyby? Tak hned ze začátku "vejdu" vždyť to je na pohled příšerné. Nikdy nepiště já vejdu, já udělám apod. NIKDY! A zdůrazňuji to, protože tuto chybu dělá velká část hráčů.

Další bod je také špatně. NIKDY nepište jméno své postavy do RPG. Nikdy. A hlavně nepiště v minulém čase. Píšete to co vaše postava zrovna dělá (provádí) ne to co udělala nebo už vůbec ne chce udělat.

Můžete to spojit i s hovorovou řečí.
Elis: *Vejde do společenské místnosti a mávne ze dveří své kamarádce.* Ahoj, Sell.
Sell: *Usměje se a rozběhne se k ní.* Ahoj, jak se máš? Dlouho jsem tě tu neviděla. *Zastrčí si pramen vlasů za ucho.*

Pokud musíte náhle odejít od počítače, bezpodmínečně to napište. Samozřejmě non RPG //

Jestliže nemůžete z nějakého důvodu psát hvězdičky pište uvozovky, nebo si kopírujte hvězdičky. Snažte se vyvarovat psaní co si myslí do závorek. Kazí to hru.

Pokud si s RPG nevíte rady můžeme vás to naučit. Stačí když napíšete Adminovi na email...

Pravidla hry v knihách

22. března 2012 v 22:33 | Admin
Pravidla hry v knihách, jsou velmi důležitá. Záleží jen a jen na vás, jak se v knihách budete chovat. Buď tak jak máte, podle pravidel a nebudete se mnou mít žádné problémy, a nebo budete každou chvíli porušovat pravidla, která jsou jasně dána a tak se můžete s námi ihned rozloučit. Doufám, že je vše jasné.

 • Když někam přijdete, musíte také odejít. Stává se celkem často, že hráč přijde např. k jezeru a náhle si vzpomene, že něco zapomněl na pokoji. Nemůžete se objevit najednou v druhé místnosti, aniž by, jste z té první odešli. Raději přijďte a odejděte víckrát než vůbec.
 • Nemůžete hrát ve dvou knihách najednou. Např. jste v horách a zároveň i na mostě. Můžete hrát pouze v jedné knize!
 • Knihy nezaplňujeme spamy. Nepíšeme: např. když někde padáte, či jste se něčeho lekli, nepíšeme (opakuji) "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…."
 • Bez vulgarismu a jiných tvrdých nadávek!
 • Nehrajeme za jiné postavy než za ty své! A už vůbec nehrajeme si že jsme adminem, zjistím to, protože vím, co píšu.
 • Neovládáme schopnost jinou, než tu, kterou jste si sami při registraci vybrali.
 • Nehrajeme si na to, co nejsme! Co se týče schopností, každá má nějakou svou dobrou vlastnost, avšak přesto si nehrajeme, že jsme všemocní supermani! Nemůžete si zde dělat tedy co se vám jen zachce.
 • Zákaz omezování hráčů ve svobodě. Nepíšeme např., že jste něčí postavu zmlátili a tak nemůže být schopna se zvednout!
 • Zákaz odmlouvání vypravěči a RPG upozornění. Vypravěč je zde od toho, aby si s vámi zahrál apod. Co napíše, tomu se musíte přizpůsobit, žádné "ale proč já" NE! To samé u RPG upozornění. Je tu, aby vás opravilo a naučilo vás jak lépe hrát. Nepřijímáme poznámky typu: "Vždyť to mám dobře, či mě to nejde."
 • Nepíšeme Caps Lockem!!!
 • Vyvarujte se nesmyslům! Svět je daný a vy si nevymýšlejte to co tu není. Žádné město mezi mraky nebo jiné.
 • Vyvarujeme se milostným scénám, na to jsou jiné knihy, které jsou zaheslované a jen na požádání dávám na ně heslo a odkaz. Nikde je totiž na stránce nenajdete. Je to pro ty, co to nemohou vydržet, ale naopak i pro ty, kterým to nedělá příliš dobře. Hrát v knihách můžete pouze když o tom nevím, pokud to zjistím, máte průšvih.
 • Zákaz zabíjení ostatní postav. Vám by se to také nelíbilo, kdyby vám někdo z ničeho nic zabil postavu. Avšak potomci smrti, ať si nemyslí, že oni jsou nezničitelní. Zabíjení dalších postav je povoleno tehdy, kdy to ten druhý hráč opravdu chce a ví o tom i admin. Pak má plné právo si vytvořit vlastní postavu.
 • Pokud budete muset někam odejít, napište to do // Non RPG Dohrát to můžete samozřejmě kdykoliv, avšak pokud hru nedohrajete, porušujete tím tak pravidla. Omezujete tak i hráče, protože jejich postavu brzdíte, alespoň napište *Odejde* to respektuji.
 • Přísný zákaz reklam v herních knihách, komentářích, či jiných částech stránky. Na to je vyhrazená jedna kniha, do ní si pište, co chcete! Pokud napíšete reklamu mimo knihu, ihned mažu, podruhé blokuji IP adresu.
 • Neodmlouváme vypravěči a RPG upozornění, či samotnému adminovi!


Pravidla

22. března 2012 v 21:22 | Admin |  Registrace

Obecně

 • Každý smí mít maximálně 3 postavy né víc. Kdo má víc tak, buď jsme si toho nevšimli, nebo jeho tvorba postav byla zastavena, nástupem nových pravidel a my nechceme hráče nutit, aby je mazal. (Nejsme přece krutí) Upozorněte nás hlavně na to, pokud máte sourozence, tím pádem stejnou IP adresu a počítač. Měli bychom to vědět.
 • Čas v RPG ubíhá jako v našem reálném životě. Jeden rok má 365 dní. Ovšem hrajeme v budoucnosti, je totiž rok 2016.
 • Jestliže nechceš, aby tvá postava byla smazaná, je tvou povinností se pravidelně zapisovat do čistky neaktivních hráčů, která je vyhlášena jednou za nějaký čas. Zapisuj se jen jestli je tvá postava aktivní.
Článek je v rekonstrukci.

Schopnosti

22. března 2012 v 20:04 | Admin |  Registrace
Pokud máte nějakou svou schopnost, neváhejte a pošlete nám své nápady. Tyto schopnosti jsou základní, bylo by lepší kdyby jste si nějakou z nich vybrali. Za různé výkony, zůčastnění akcí apod. budeme odměňovat Bonusovou schopností.


1. Živel Oheň
- Základem světla je oheň, oheň je světlo. Je jeden ze živlů, bez kterého by svět nebyl. Je velice mocný, ovládá světlo. Ohněm se můžete bránit, útočit jím, avšak bojí se vody, je jeho nepřítelem, protože ona jediná jej může uhasit, či jej porazit. Má úžasné vlastnosti, které se mohou hodit.

Negativní2. Živel Země

- Částí tohoto živlu je tuhnutí. Díky této schopnosti můžete tvořit zemi. Schopnost ovládá rostliny, zemi samotnou. Země by se měla bát ohně, naopak měla by mít ráda vodu. Vzduch by se zemí měl spolupracovat.

Pozitivní


3. Živel Vzduch

- Tento živel je velmi mocný. Živel vzduch má jednu velkou vlastnost a to lehkost, můžete tedy i dočasně létat. Možnost tvorby tornád avšak ne příliš velké ničivé síly, tvorba mračen a plno jiných věcí, co umí tento živel.

Pozitivní


4. Živel Voda

- Dokáže uhasit oheň a naopak pomoci zemi. Obsahuje zmrazení. Neubližuje, jen útočí, když musí a to v případech kdy se musí bránit. Je zde možnost, zmrazení, rozmrazení, útok a obrana vodou atd.

Pozitivní


5. Živel energie

- Jeden z nejmocnějších živlů. Tohoto živlu nezneužívejte jen tak. Energie je všude dokonce i v samotných lidech, propojuje všechno. Díky tomuto živlu můžete ovládnout bouře, blesky, elektriku samotnou apod.

Neutrální


6. Teleportace

- Nebo také přemisťování. Je to velmi výjimečná schopnost, která se jen tak nevidí. Můžete se přemístit, kam se vám zachce a i někoho můžete přemístit ale pouze pokud jej držíte. Tato schopnost ze začátku může být obtížná, ne příliš jednoduchá k ovládání, protože ji ještě neumíte, může se stát, že se objevíte někde úplně jinde, než jste chtěli. Proto jak ji objevíte, snažte se ji co nejrychleji naučit ovládat, později by to mohlo být složitější než na začátku.


7. Možnost uzdravit jakékoli zranění

- Pokud se někomu něco stane, zraní se nebo vážně onemocní, dokážete jej pouhým dotykem na ránu či čelo uzdravit, zahojit. Avšak nakládejte s touto schopností dobře. Nevyléčí smrtelná zranění, jen napomůže, je zlepšit. K tomu neplýtvejte s ní na každou modřinu či škrábanec, zahojí se to samo. Jizvy nevyléčí vůbec. Máte díky této schopnosti přehled v léčivých bylinách a jiných věcech co pomáhá léčit.

VIII. Telekineze (Možnost hýbat s předměty)

- Jak již název vypovídá. "Možnost hýbat s předměty". Telekineze je vlastně hýbání předměty pouhou silou mysli. Můžete však používat i ruky ale zvládnete to i myšlenkami. Je to celkem dobrá schopnost, ze začátku však zvedejte jen lehké předměty. Lidi až nakonec. Není to vhodné. Telekineze může také předměty deformovat.

IX. Možnost přeměny ve zvíře
- Pokud, se chcete měnit v jedno zvíře, uveďte ve které. Možnost přeměny, jinak umožňuje v jakékoli, zvíře se chcete proměnit, avšak pozor! Ne ve všechny hned na začátku. Po tom co získáte tuto schopnost se zezačátku měníte na malá zvířata a potom na postupně větší. Můžete k registraci přidat i fotografii na která nejčastější zvířata se měníte.

X. Ovládání počasí
- O této schopnosti opět vše říká název. Ovládáte počasí. Pokud je zataženo a vám se to nelíbí, usmyslíte si, že bude slunečno, tak můžete s touto schopností tak učinit. Když chcete oblačno, či větrno apod. vše můžete vytvořit, díky ovládání počasí. Je to jako kousek moci z každého živlu avšak pozor! Jen počasí, tz. slunečno, zataženo, mlha, sníh, zima, teplo, bouře, větrno a mnoho dalších. Můžete někdy ovládat i přírodní katastrofy ale to málo kdy.

XI. Čtení myšlenek
- Povinností hráče by mělo být, že by do hry měl psát i své myšlenky, aby umožnil hru hráčům se schopností čtení myšlenek. Tato schopnost jak už název vypovídá, umožňuje ostatním hráčům přečíst myšlenky. Avšak nehrajte si na vševědy, není špatné zjistit některé věci normálně než myšlenkami.

XII. Síla ledu
- Tato schopnost je podobná živlu vody. Přesto voda může dělat vše a síla ledu ovládá jen led. Zmrazí, rozmrazí, pohybování vody vám tato schopnost neumožní jen pohybování ledem. Vše co se týká ledu. Tvorba apod. Díky, že máte tuto schopnost, není vám jen tak zima, některým se může stát, že jejich moc je neovladatelná natolik, že toho čeho se dotknou zmrazí, proto nosí rukavičky.

XIII. Neviditelnost
- U této schopnosti je to snad jasné, dokážete se pomocí ní zneviditelnit. Procházet ostatními nemůžete, stále budete na svém místě, jen nebudete vidět. To samé procházení zdmi apod.

XIV. Rozpoznat pocity druhých
- Poznáte, jak se ti druzí cítí, ale oni musí do hry psát, pocity své postavy apod. Je to součást hry a alespoň toho napíšete víc. Je to v celku dobrá schopnost, protože když se někdo trápí, víte kdy zakročit, můžete mu pomoci, u upírů je to dobrá lovecká schopnost avšak není to podstatné, stejně nesmíte lovit hráče, jen lidi které si vymyslíte.

XV. Neuvěřitelná rychlost
- Pokud tuto schopnost obdrží upír, může být ještě rychlejší, než je. Dokážete běžet neuvěřitelnou rychlostí, kterou nemůže žádná bytost pouhým okem zachytit. Má své dvojče "neuvěřitelnou sílu" když je skombinujete jste jako desetinásobní upíři a možná ještě víc, avšak nezneužívat!Změny v profilu

21. března 2012 v 22:42 | Admin |  Ostatní


Do komentářů pod tento článek můžete psát změny, které chcete provést v profilu své postavy.

Změna není možná pouze u schopnosti.

Změny pište pouze sem, ne na email, či jinam do komentářů. Jsou moderované, aby je neviděl nikdo další a zároveň se vše ke mně v pořádku dostane. Prosím, podepište se celým jménem postavy a k tomu kdy byla Vaše postava zveřejněna.

Děkuji